Miejska uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Jeleniej Górze to przede wszystkim ważny dzień dla nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy. Podczas uroczystości w ZSOiT w Jeleniej Górze były przemówienia, wręczenie awansów zawodowych dla 34 nauczycielek/ nauczycieli, występ muzyczny uczniów ZSOiT, a także pyszny poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Technicznych i Branżowych „Handlówka”.