PodziA�kowania dla WSZYSTKICH DARCZYA?CA�W

za okazane wsparcie i wspA?A�uczestnictwo w organizacji festynu pn. Asniadecki a�� FESTyn w dniu 01.10.2016r. w Zespole SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych i Technicznych w Jeleniej GA?rze,A� ktA?re traktujemy jako wyraz PaA�stwa dobroci i zaangaA?owania w A?ycie szkoA�y.

Bezinteresowna pomoc to bezcenny dar.

WyraA?ajA�c swojA� wdziA�cznoA�A� za wielkie serce i dobrA� wolA�, A?yczymy PaA�stwu wielu sukcesA?w i powodzenia w realizacji zamierzeA� a�� osobistych i zawodowych

Z powaA?aniem

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada RodzicA?w oraz Uczniowie.

Lista PrzyjaciA?A� Asniadeckiego, naszych sponsorA?w, patronA?w i fundatorA?w nagrA?d w konkursach:

Termy Cieplickie, JELENIA PLAST, JeleniogA?rskie Centrum Kultury, Kino Helios, Kino LOT, Miejski OA�rodek Kultury w Kowarach, Prywatne Centrum KsztaA�cenia Kadr (PCKK), Park Miniatur w Kowarach, SUPER AGI, Towarzystwa Pomocy im. A�w. Brata Alberta, DruA?yna Braci, ChrzeA�cijaA�ska formacja ASG, Wydawnictwo AD REM, Uniwersytet Ekonomiczny, Divemed, Karkonoski Park Narodowy, Muzeum Karkonoskie, DolnoA�lA�ski ZespA?A� ParkA?w Krajobrazowych, ZespA?A� LEMONIADA, Pan Jacek JaguA� – lider zespoA�u JJ Band, UKS „11” Jelenia GA?ra – szkoA�a dA?udo, SzkoA�a Walki Shidokan REDFIGHTERS – szkoA�a boksu, MieczysA�aw SzymaA�ski Piekarnia na ul. Wiejskiej, Piekarnia Wawer przy ul. 1 Maja, MZK, portalik24.pl, Jelonka.com.pl,A�Starostwo Powiatowe,A�Izba Gmin Karkonoskich,A�oraz Rodzice naszych uczniA?w.