Zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Zawieszenie zajęć
2019-04-13
Strajk szkolny- zawieszenie zajęć
2019-04-23

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze informuje, że w związku z akcją strajkową  pracowników szkoły, za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia opiekuńcze i wychowawcze w naszej placówce, w dniach 18 – 19 kwietnia 2019  oraz 23 kwietnia 2019 r.
O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie poprzez stronę internetową placówki i dziennik elektroniczny.
Dyrektor
Elwira Kozak