Rok KoA�ciuszki i PiA�sudskiego.
2017-02-09
Prawo autorskie
2017-02-11
Warsztaty z dziedziny „nowych mediA?w”, ktA?re odbA�dA� siA� w BWA 22, 23 i 24 lutego w ramach MFF ZOOM ZBLIA�ENIA zostanA� poprowadzone przez wybitnych artystA?w i pedagogA?w z Polski i Czech.
Wszyscy uczestnicy bA�dA� mieli teA? moA?liwoA�A� zapoznania siA� ze specyfikA� czoA�owych uczelni artystycznych ksztaA�cA�cych w tym kierunku sztuki.A�
Zapraszamy do zapisywania siA� telefonicznie lub mailowo. Liczba miejsc ograniczona.
Warsztaty w BWA