AsWIA�TECZNY KONKURS GRAFICZNY PROGRAMU IT SZKOA?A a�zMAGIA AsWIA�Ta�?

MIKOA?AJKI Z SU
2016-12-06
WYWIADA�WKA
2016-12-15

Zapraszam do konkursu graficznego. NaleA?y wykonaA� pracA� graficznA� przy uA?yciu dowolnych technik i narzA�dzi do projektowania grafiki komputerowej. Tematyka pracy powinna nawiA�zywaA� do AswiA�t BoA?ego Narodzenia, Nowego Roku. W grafikA� naleA?y wkomponowaA� logo NASK. WiA�cej informacji o konkursie moA?na siA� dowiedzieA� u nauczyciela informatyki Marii SiegieA�czuk.