„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”
2018-10-18
DEN 2018
2018-10-19

W dniu 25.10.18 o g.17.00 odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas, zaś o g.17.30  spotkanie Rady Rodziców.
Serdecznie zapraszamy