Rekrutacja

Zapraszamy na DZIEA? OTWARTY a�� 24 maja 2018, od godz. 12:00 – 16:00.

Oferta na rok szkolny 2018/2019

Regulamin naboru, terminy

Adres logowania dla kandydata do szkoA�y ponadgimnazjalnej:A�https://dolnoslaskie.edu.com.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA