Matura 2016
2016-05-12
Wybory uzupeA�niajA�ce
2016-05-13

SAMORZA�D UCZNIOWSKI informuje, A?e ze wzglA�du na trwajA�ce egzaminy maturalne RADIOWA?ZEA? zawiesza nadawanie muzyki i komunikatA?w do koA�ca maja.A�