Przedmioty punktowane

Przedmioty punktowane

Na podstawie art.154 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe z dn.14.12.2016r dyrektor ZSOiT  w Jeleniej Górze informuje o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

III Liceum Ogólnokształcące im. J. Sniadeckiego
/absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej/

we wszystkich oddziałach liceum język polski i matematyka oraz:

klasa artystyczna – historia, plastyka lub muzyka

klasa psychologiczna- biologia, wos

językowa – j.angielski, j.niemiecki

bezpieczeństwa wewnętrznego – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

biologiczno-chemiczna -biologia, chemia

matematyczna-informatyka, fizyka

humanistyczna-historia, wos

usportowiona- wychowanie fizyczne, biologia

Technikum w ZSOiT

/absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej/

we wszystkich oddziałach technikum  język polski i matematyka oraz:

technik analityk – chemia, biologia

technik optyk -fizyka, informatyka

technik ochrony środowiska -biologia, chemia