a�zPodstawowym elementem cyfrowego bezpieczeA�stwa wA�szkoA�ach jest wiedza iA�A�wiadomoA�A� uczniA?w, ale takA?e nauczycieli iA�rodzicA?w na temat moA?liwych zagroA?eA� iA�ryzyka zwiA�zanego zA�korzystaniem zA�Internetu iA�nowoczesnych narzA�dzi cyfrowych.a�?(cyfrowobezpieczni.pl)

Nasza szkoA�a przystA�piA�a do projektu Cyfrowobezpieczni.pl a�� Bezpieczna SzkoA�a Cyfrowa.

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/

W ramach projektu uczniowie naszej szkoA�y biorA� udziaA� w szeregu inicjatyw promujA�cych bezpieczeA�stwo w cyfrowym A�wiecie.

  1. PrzystA�pienie do projektu: http://zsoit.jgora.pl/cyfrowobezpieczni-pl/
  2. Kodowanie w naszej szkole (5-11.12.2016)A� http://zsoit.jgora.pl/kodowanie-w-zso-i-t/
  3. ZajA�cia i wystawa o prawie autorskim: http://zsoit.jgora.pl/prawo-autorskie/
  4. DzieA� Bezpiecznego Internetu (luty 2017) : http://zsoit.jgora.pl/dzien-bezpiecznego-internetu/
  5. Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistA?w (9.03.2017): http://zsoit.jgora.pl/egie-2017/
  6. Konkurs fotograficzny Creative Commons: http://zsoit.jgora.pl/konkurs-fotograficzny-creative-commons/
  7. Spotkanie z przedstawicielem Policji (12.04.2017): http://zsoit.jgora.pl/spotkanie-z-przedstawicielem-policji-cyberprzemoc/
  8. MiA�dzynarodowy DzieA� KsiA�A?ki i Prawa Autorskiego (22.04.2017): http://zsoit.jgora.pl/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-i-prawa-autorskiego/