Kolejne dziaA�ania w ramach projektu SzkoA�y Dialogu
2017-12-12
Spotkanie z kierownikiem Archiwum PaA�stwowego we WrocA�awiu OddziaA� w Jeleniej GA?rze
2017-12-15

SamorzA�d Uczniowski

zachA�ca

A�wszystkich naszych uczniA?w i nauczycieli do wziA�cia w zbiA?rce funduszy i rzeczy dla SCHRONSKA DLA ZWIERZA�T

w Jeleniej GA?rze

Nasza akcja trwa do koA�ca grudnia 2018.