Matura

Informacje dla maturzystów:

  • 4 lipca 2019 rozdanie świadectw dojrzałości,
  • do 11 lipca 2019 złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
  • Do 9 sierpnia 2019 ukaże się informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

Informacje z OKE

  • Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2018 / 2019 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny: TermMATabs219
  • Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym w 2019 r.: Mat2ter2019