Kadra

DYREKTOR SZKOŁY – Elwira Kozak

Z-ca DYREKTORA – Sylwia Kuźniewska

PEDAGOG – Bożena Fijałkowska

 

WYCHOWAWCY KLAS – rok szkolny 2018/2019:

1a Jarosław Zawiślański
1b Beata Krop
1c Monika Salamon
1d Edyta Jaguś
1T Jolanta Krakowska
 
2a Karol Koper
2b Wioletta Kowcza
2c Piotr Łobocki
2d Beata Polowczyk
2t Agata Ćwiąkała
 
3a Konrad Pajewski
3b Piotr Nowakowski
3c Ewa Lewicka
3d Bożena Brzezik
3e Andżelika Fabijańska
3T Ewa Piotrowska
4T Maria Siegieńczuk
 

LISTA NAUCZYCIELI w ZSOiT – rok szkolny 2018/2019:

 

Nazwisko i imię nauczyciela:
Pawlak Małgorzata
Pajewski Konrad
Świąder Czesława
Krakowska Jolanta
Piotrowska Ewa
Kaczmarek-Frąckowiak Alicja
Kamieniecka Ewa
Kowcza Wioleta
Frąckiewicz Jolanta
Koper Karol
Kozłowska Urszula
Kudosz Iwona
Siegieńczuk Maria
Fabijańska Andżelika
Huminiłowicz Maja
Krop Beata
Matyszczuk-Kizgin Monika
Mucowska Magdalena
Salamon Monika
Winiarska Joanna
Brzezik Bożena
Kwiatkowska Dorota
Lewicka Ewa
Jaguś Edyta
Kozak Elwira
Górak-Pniak Magdalena
Kuźmińska Barbara
Ostrowska Beata
Rodak-Baćkowska Marzena
Kotliński Jarosław
Cywka Jarosław
Ćwiąkała Agata
Polowczyk Beata
Fijałkowska Bożena
Nowakowski Piotr
Sadownik Danuta
ks.Jakub Norman
Bałuta Tomasz
Łobocki Piotr
Szwaja Sylwia
Zawiślański Jarosław
Sobczak Roman
Curyło Jerzy
Kuźniewska Sylwia