HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

COVID-19; zawieszenie zajęć; kontakt
2020-06-14
II nabór do klasy sportowej
2020-07-16

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski.
Część pisemna –8 września 2020 r.(wtorek), godz. 14:00